poštovní holubi


Doplnění k našim nejlepším holoubatům

01.10.2013 09:05

V minulém článku, který se týkal našeho vyhodnocení proběhlé sezony, jsme vyzdvihli naše nejlepší letošní holoubata, tedy spíše nejlepší "krev". Dvě úplně nejlepší holoubata jsou pak včetně rodokmenu a výsledků zveřejněna i na uvodní straně našeho webu. Na doplnění úspěšnosti této "krve" se sluší uvést, že taktéž u chovatele Antonína Juráska letos závodila 3 holoubata z nich a to konkrétně po holubovi od Jana Dreveňáka z krve Schellens x Desmet-Mathijs a po holubici od nás, která je dcerou normanského holuba "497" a holubice "124" od Franze Poemla opět z krve Schellens x Desmet-Mathijs. Z těchto tří holoubat dvě letěla 5/5 a jedno pak 5/4!!! Takže určitě super výsledek tohoto spojení! Zejména pára "497" x "124" je tedy buď přímo rodiči nebo pak prarodiči těch nejúspěšnějších z uvedené krve.

 

03-0260-497

 

 

DV-11-04422-124

 

—————

Zpět