poštovní holubi


Odkazy

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů:        www.postovniholub.cz

ZO CHPH Ostrožská Nová Ves:                                    www.holubari-onves.webnode.cz

OS CHPH Uherské Hradiště:                                        www.holubiuhnew.sweb.cz/home.html

Slovenský zväz chovatelov poštových holubov:              www.postoveholuby.sk

Hradil František a Jakub                                                             www.hradil-holubi.wz.cz/

Kubáček Lubomír                                                           https://www.lkubacek.wz.cz/
FILIPI Team                                                                 https://filipiteam.wz.cz

Varmuža Antonín a Martin                                                            www.team-varmuza-cz.webnode.cz

Skrbek  Marek                                                                                  www.mskrbek.wz.cz

Paseka & Truhlář                                                                             www.paseka-truhlar.borec.cz/

Bastl  Josef                                                                                       bastl.weebly.com

Raputa Michal                                                                                    www.postovniholubi.estranky.cz/

Nejčtenější holubářská diskuze:                                  www.ecoteam.cz/index.php?page=forum

Pěkné stránky i pro laiky:                                                                   www.holubar.sk